Η «Συνάντηση των Αρίστων» στο λόφο της Πνύκας το 1964 [έρευνα]

Η Πνύκα ως σύμβολο της Βασιλείας και της Αριστείας. Μια άγνωστη ιστορία από το 1964.