δεν είναι που βουλιάζουμε στη λύπη
καθημερινά
μήτε που ονειρευόμαστε
σε ξένο βράδι
η πίκρα είναι που φεύγουμε
και συνεχίζονται όλα
κι εσύ υπάρχεις

 

Γιώργης Σαραντής
,

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
ασσόδυο
Πλατφόρμα μάχης για την επανοικειοποίηση του ρεμβασμού.