Η αυτοκτονία μου έχει πρόσωπο

Ο Σαμσών Ρακάς εξιστορεί ένα πολύτιμο ασσόδυο της ζωής του.