στον κήπο που τον είπανε Άσμα Ασμάτων

Η Υρώ Καζάρα καταθέτει ένα επίπονο ηχητικό τοπίο