21.11.17

δια στόματος

Φανταστικοί ποιητικοί μονόλογοι