21.11.17

χρονογράφημα

Σκέψεις που σου έρχονται περπατώντας στην πόλη