23.03.19

χρονογράφημα

Σκέψεις που σου έρχονται περπατώντας στην πόλη