23.03.19

ο Πινόκιο είναι κουφάλα

Ιστορίες πρότερου έντιμου βίου.