21.11.18

ο Πινόκιο είναι κουφάλα

Ιστορίες πρότερου έντιμου βίου.