19.07.18

ο Πινόκιο είναι κουφάλα

Ιστορίες πρότερου έντιμου βίου.