13.11.18

το αλογάκι της παναγίας

Οπτικογράφηση του περιβάλλοντα χώρου