«Μη Λίνα, μην το κάνεις αυτό σε παρακαλώ»

Η Λίνα Ρόκου γράφει για ένα ασσόδυο της ζωής της