Άγριες νύχτες — Άγριες νύχτες!
Αν ήμουνα πλάι σου
Οι αγριες νύχτες μας θα
Ήταν αφρός

Μάταιοι —οι άνεμοι—
Για μια καρδιά που μπήκε στο λιμάνι —
Χωρίς Πυξίδα τώρα —
Χωρίς Χάρτη!

Βαρκάδα στην Εδέμ —
Ω! — η Θάλασσα!
Πλέοντας μέσα
σου —απόψε—

Να έφτανα!

Wild nights – Wild nights!
Were I with thee
Wild nights should be
Our luxury!

Futile – the winds –
To a Heart in port –
Done with the Compass –
Done with the Chart!

Rowing in Eden –
Ah – the Sea!
Might I but moor – tonight –
In thee!