Ρώμος Φιλύρας: ο θεματοφύλακας της ποιητικής παράκρουσης

«αφήνω να φανή η τρέλλα μου για να κρύψη τη σοφία μου»