Ο Ρώσος ιστορικός τέχνης Βασίλ Βορόνοβ, κατά την επανάσταση και τα δύο επόμενα χρόνια, γύριζε τη Ρωσία και την Ουκρανία συλλέγοντας ζωγραφιές παιδιών. Αυτές τις ζωγραφιές τις συγκέντρωσε και τις δώρισε στο κρατικό αρχείο της ΕΣΣΔ. Φέτος, 100 χρόνια μετά την ρωσική επανάσταση, αποσπάσματα από αυτό το αρχείο δημοσιεύτηκαν και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται μάλλον σε δύο πόλους. Από τη μια πόσο βαθιά τα επαναστατικά γεγονότα είχαν επηρεάσει την ρωσική κοινωνία και πόσο βαθιά διχασμένη ήταν. Ακόμα και τα παιδιά γνώριζαν ότι “οι μπουρζουάδες και ο πόλεμος είναι κακός”. Από την άλλη, αν και οι φωτογραφίες ή οι ζωγραφιές δεν έχουν ακριβείς ημερομηνίες, είναι εμφανές ποιες ζωγραφιές δημιουργήθηκαν μετά το 1917. Είναι εκείνες που φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί ήδη στους κόλπους του σοβιετικού εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει την αφήγηση της ιδρυτικής του πράξης. Είναι εκείνες οι ζωγραφιές που καλούνται παιδιά να “ζωγραφίσουν έναν μπολσεβίκο” και να γράψουν δίπλα τον ορισμό του, τακτική αναπόφευκτη αλλά και ενδεικτική της λογικής του κράτους.

Παρόλα αυτά, αυτό που μένει είναι τούτο: στις παιδικές ζωγραφιές, ακόμα και στις μεταγενέστερες του 1918 και 1919, αντικατοπτρίζεται το απόσταγμα, ο γενικός δείκτης της κοινωνίας που περνούσε στο παρελθόν και αυτής που αναδυόταν τότε. Οι ζωγραφιές αυτές αποτυπώνουν την διαμεσολαβούσα στιγμή που εξαφανίζεται στο πέρας της. Οι παιδικές ζωγραφιές αποτυπώνουν το εύρος των συγκρούσεων και των παθών με σχετικά αφιλτράριστο τρόπο, γιατί ακριβώς στα παιδικά μάτια η ορθολογική διαχείριση των “επαναστατικών ζητημάτων” και η “ορθή στρατηγική” είναι καταστάσεις και έννοιες ξένες. Τα “απώτερα διακυβεύματα” τούς είναι άγνωστα. Σε αυτά υπάρχουν μόνο οι επιθυμίες και οι αντιφάσεις έτσι όπως αποτυπώνονται σε παροντικό χρόνο, φιλτραρισμένες προφανώς μέσα από το οικογενειακό δίκτυο.

Μεταφράζοντας και την αριστουργηματική σύνταξη μιας ζωγραφιάς: Μπολσεβίκος είναι αυτός που, ο άνθρωπος που δεν θέλει, ώστε να είναι μπουρζουάς (sic)

Απολαύστε:

· σε συνεργασία με το ourbabadoesntsayfairytales ·

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Πλατφόρμα μάχης για την επανοικειοποίηση του ρεμβασμού.