25.09.23

θεα Δημοτικόθεατροαθηνωναρχείομπαχαριάν

θεατρο, Ακρόπολις 30.10.1887
θεατροζ, Ακρόπολις 30.10.1887