Επίσκεψη στα καμπαρέ της Σμύρνης το 1887 [έρευνα]

Η κοινωνία της Σμύρνης «έλαβε εν καλό μάθημα» από την πράξη «των κοινωνικών τούτων παρασίτων».