03.06.24

Το φθινοπωρινό άνοιγμα των ταρώ

Εγχείρημα επαναφοράς της Ποίησης στο πεδίο της Πρόγνωσης

Από τον Μάριο Σοφοκλέους
Κ αλώς ήλθατε στον αστρολογικό ιστοχώρο του ΑΣΣΟΔΥΟ. Ο χώρος αυτός δεν αποτελεί μια ακόμη σελίδα τυπικών αστρολογικών προβλέψεων που εξαντλούνται στη μια ανάγνωση. Εδώ το ζώδιο απαιτεί έναν συναισθηματικό στοχασμό και η ζωδιακή πρόγνωση εμπλέκεται με το ποιητικό ένστικτο. Μια κάρτα ταρώ δεν διαβάζεται, απαγγέλλεται.

Ονομάζομαι Μάριος Σοφοκλέους.
Βρίσκεστε στα "Ταρώ της Ποίησης".
Αντικρίζετε το εγχείρημα επαναφοράς της ποίησης στο πεδίο της Πρόγνωσης.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ