02.03.24

Έ πλανόδιος με τον πελεκάνο

Ε ώρα αιχμής
Ε Δημητριάδης πλακόστρωτο και βοτσαλωτό στο παράρτημα της Σχολής καλ τεχ 1933