Η αίγλη του προτουριστικού Αιγαίου – Μέρος ‘Α (Μύκονος)

47 γνωστές, άγνωστες ή και πολύ σπάνιες φωτογραφίες από το παρελθόν ενός νησιού που δε μοιάζει με το παρόν του.