Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν το 1887 παραχωρήσει τη θέση του στο 1888. Με αφορμή αυτή την αριθμολογική διαφοροποίηση ο δαιμόνιος συγγραφέας Ανδρέας Λασκαράτος στέλνει από τη Κεφαλονιά μια υπαρξιακή επιστολή στην εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ», βολιδοσκοπώντας την μακρινή εκείνη εποχή που στη χρονολογία της αντί για τρία θα περιέχει τέσσερα οχτάρια στη σειρά. Δημοσιεύουμε την επιστολή ακέραιη με μόνη διαφοροποίηση την απουσία πολυτονισμού της.

 

«8888»

 

Κύριε Διευθυντά της «Ακροπόλεως»

Η ιδέα ότι εντός ολίγου θα έχωμεν στα ημερολόγιά μας τρία «8» στην αράδα, μ’ έκανε να σκεφθώ τι θε νάναι ο κόσμος όταν θε νάχουνε τέσσερα «8» στην αράδα! Μα, πρώτο απ’ όλα θαν έχουνε κ’ εκείνοι την ίδια χρονολογία; ή η χρονολογία μας τούτη δεν θα φθάσει δ’ αυτούς; Έπειτα, ποιες η ιδέαις τους και πεποίθησές τους εκείνων των ανθρώπων; ποιος ο χαρακτήρας τους; ποια η κοινωνική τους κατάστασις; Θε νάχουνε κ’ εκείνοι εκκλησίες, καμπαναριά και παπάδες; ή όλα τούτα δεν θα υπάρχουν ουδέ καν στες αρχαιότερές τους βιβλιοθήκες; Τι φορέματα θα φορούνε; Ποιες η σχέσες μεταξύ ανδρών και γυναικών; θα παντρεύονται; θα ζουν κατά την Δημοκρατία του Πλάτωνος;

Πάντα ματαιότης τα ανθρώπινα!
Πάντα τέφρα, πάντα σκιά!

Αν κανείς από εκείνους τους ανθρώπους τύχη ναύρη σε καμμίαν ιστορίαν πως εμείς είχαμε Θεούς και ημίθεους ταύλινους και άλλους ημίθεους σκελετούς ανθρώπινους, θαν το πιστέψουνε; Θε νάχουνε κ’ εκείνοι στρατούς ν’ αλληλοσφάζονται μεταξύ τους; θαν έχουνε πυργοτά, θωρακοτά, τορπίλους και ό,τι άλλο διαολικώτερο; Θε νάναι Έθνη χωριστά στον Κόσμο, καθώς είνε τώρα; ή ο Κόσμος όλος θε νάναι ένα Έθνος; Η σήμερα μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης θαν ήναι ακόμη τότε στη θέση τους; ή θε να ήναι τότε μεγάλα παλαιά ερείπια προ πολλού εκμεταλεμμένα και απαρατημένα εις το μηδέν τους; Τι γλώσσα θα μιλούνε στην Ελλάδα μας; η κηόλα, θα υπάρχει Ελλάδα; ή εκείνο το κομμάτι που σήμερα λέμε Ελλάδα, θα ήναι τότε η άκρα κανενός μεγάλου Έθνους; το οποίο να μην άκουσε ποτέ του για Ελλάδα;

Ω φίλε Κύριε! Τι σκέψες γεννούνε η διαφορές χρονολογίαις! Πάντα ματαιότης τα ανθρώπινα! Πάντα τέφρα, πάντα σκιά!

Ανδ. Λασκαράτος

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»  την Τρίτη 29 Δεκέμβρη 1887. Η εικόνα του εξωφύλλου απεικονίζει την καρβουνιασμένη γη λόγω της μετατροπής του Ηλίου σε κόκκινο γίγαντα, σε περίπου 7 δισεκατομμύρια χρόνια σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες.

 


Project 1887: Ειδήσεις ενάντιες στην επίσημη ιστορία που βρίσκονται μονίμως 130 χρόνια πριν  και αποτελούν προϊόν πρωτογενούς έρευνας