Νέα Εστία, τχ. 398-399, 1-15 Γενάρη 1944, σελ. 85

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Πλατφόρμα μάχης για την επανοικειοποίηση του ρεμβασμού.