25.02.24

12. αγαλμα γυμνού νέου αιμίλιος ή παύλος ναυ. brindisi

11. κεφαλή φιλοσόφου ναυ. porticello
13. απόλλων piombino