04.12.23

ΠΑΡΟΣ 1951 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ

παρος πειρατεια ανωνυμου eli lotar 1931
Helbig, Konrad,