26.02.24

ΠΑΡΟΣ 1965-1975 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ.!!!!!!

ΠΑΡΟΣ 1962 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΑΡΟΣ 1971 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ