01.10.23

παρος μεσα 20ου Κυκλαδίτικα οπτικοακουστικά αρχεία

ΠΑΡΟΣ 1971 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ
ΠΑΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ 1935-1936 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Elisabeth Makovska