Σχόλιο: Η συγκεκριμένη κατάδοση, που έχει ως φόντο κάποιο στρατόπεδο της Ελλάδας, γίνεται από κάποιον στρατιώτη και είναι δύο διαφορετικών σελίδων που σχετίζονται έμμεσα μεταξύ τους. Στην πρώτη σελίδα ο καταδότης (Ω) παραθέτει τα στοιχεία της ενοχοποίησης κάποιου συνάδελφου στρατιώτη (Ψ). Ένα από τα στοιχεία της ενοχοποίησης στηρίζεται σε πληροφορίες που του έδωσε ένας παλιός συμφοιτητής του υπόπτου (Χ).  Το εντυπωσιακό γεγονός, που φανερώνει και το επίπεδο της ηθικής παρακμής αλλά και το κλίμα του γενικευμένου χαφιεδισμού, είναι πως στην δεύτερη σελίδα ο καταδότης επιστρέφει και ποινικοποιεί και τον άνθρωπο που του έδωσε τις πληροφορίες, τον συμφοιτητή δηλαδή του ενόχου, για λόγους σεξουαλικής «παρέκκλισης», αν και όπως σημειώνει ο ίδιος: «το ελάττωμα αυτό είναι πιθανόν και όχι βέβαιον».


 

σελίδα 1η:


ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ ΨΨΨΨΨΨ 2ας  Ίλης Δ/Β

Κατά συζητήσεις αι εγένοντο πολλάκις με τον ΨΨΨΨΨΨΨΨΨ διεπίστωσα ότι τυγχάνει αριστερίζων.

1ο στοιχείον
Η πληροφορία εκ μέρους του ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ στελέχους της ΕΡΕΝ ότι αυτός τυγχάνει κεντροαριστερός, ήταν και οι δύο εις την ιδίαν σχολήν.

2ο στοιχείον
Κατά την συζήτησιν μας περί Χριστού ούτος υπεστήριζεν ότι ο Χριστός είναι ανύπαρκτον πρόσωπον, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις περί της υπάρξεώς του.

3ο στοιχείον
Κατά ετέραν συζήτησιν μας προσεποιήθην ότι κάποιο «καρφί» είπεν εις βάρος μου εις τον ίλαρχον ότι είμαι κακός στρατιώτης κλπ. Η απάντησίς του ήτο ότι τα καρφιά είναι πορωμένοι και παλιοτόμαρα, κι ότι όταν γίνει λοχίας θα τους κυνηγήσει.

Υπογραφή
ΩΩΩΩΩΩ ΩΩΩΩΩΩΩΩ

 

σελίδα 2η:


ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Ούτος ήτο στέλεχος της ΕΡΕΝ και πράγματι είναι καλός στρατιώτης. Διεπίστωσα όμως ότι έχει ένα ελάττωμα σοβαρό, ότι είναι πολύ πιθανόν να είναι ομοφιλόφυλος. Ούτος προβαίνει εις «ιδιαζούσας» χειρονομίας και συμπεριφοράν έναντι των ατόμων μεθ’ ων έχει αναπτύξει κάποια οικειότητα. Πάντως το ελάττωμα αυτό είναι πιθανόν και όχι βέβαιον.

Υπογραφή του ίδιου

 

 

 

 

Επιστροφή στο θέμα:

Με τα μάτια του χαφιέ: η Ελλάδα της χούντας