Σχόλιο: Στρατιώτης που έκανε το λάθος να εργαστεί σαν υδραυλικός στο σπίτι του Παναγούλη, συλλαμβάνεται, κρατείται 5 ημέρες και μετά την απελευθέρωσή του παρακολουθείται από το “δίκτυο”. Κάποιος χαφιές τον πλησιάζει και αποσπά την γνώμη του για διάφορα “εθνικά” θέματα.ΙΛΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ XXXXXXXXXX ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΟΥ Μ47 – Μ48
 
1. Με την υπόθεσιν Παναγούλη συνελήφθη ως ύποπτος και εκρατήθη επί 5νθήμερον διότι ηργάζετο εις την οικία τούτου ως υδραυλικός. Δεν εκρατήθη πέραν του 5νθημέρου ελλείψει στοιχείων.

2. Ετέθη εις παρακολούθησιν εντός και εκτός στρατοπέδου. Εις τας κάτωθι ερωτήσεις γενομένας εις συζήτησιν οπλίτου του δικτύου και αυτού (15 – 3 – 68)
 

α. Νομίζω ότι κατά το δημοψήφισμα εγίνετο βία και νοθεία.

β. Η κυβέρνησις διατηρείται διότι ασκεί τρομοκρατίαν.

 

απήντησεν ως εξής:

α. εις το δημοψήφισμα εγίνετο βία και νοθεία διότι δεν ήταν δυνατόν να πάρουν τόση πλειοψηφία
β. Η κυβέρνησις διατηρείται επειδή χειρίζεται πολύ καλά τα πράγματα

3. Ο στρατιώτης είναι λίαν πειθαρχικός και πρόθυμος. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται λίαν αγαθός, πλην όμως είναι πονηρός.

Παρακολουθείται.

 

 

Επιστροφή στο θέμα:

Με τα μάτια του χαφιέ: η Ελλάδα της χούντας