Αντώνης Θ. Σπηλιωτόπουλος: ο Ποιητής της Πρώτης Θάλασσας

Μια βουτιά στην πρώτη, ανέγγιχτη και πιο αμόλυντη θάλασσα των νεοελληνικών γραμμάτων.