Ο φτωχοδιάβολος Κορνήλιος Λουλούδης

Η Ειρήνη Καραγιαννίδου μπαίνει στο οστεοφυλάκιο ενός αυθέντη της ποιητικής τέχνης.