29.11.23

καλβος ελυτης

καλββ
καλβος η εκκλησία της Αγ. Μαργαρίτας στο Κέντιγκτον όπου βρίσκεται ο τάφος (κενοτάφιο πια) του Κάλβου