Σ’ αγαπώ γυναίκα του μεγάλου μου ταξιδιού

Βιθέντε Ουιδόμπρο, έχεις το λόγο