«Άφησέ με να σου γνωρίσω το σώμα σου»

Ένας φόρος τιμής στον Τάσο Κόρφη