Μέχρι το έτος 2212
η ανθρωπότητα θα έχει παραφρονήσει

.

Δεν αργεί η μέρα που όλη η ανθρωπότητα θα έχει παρανοήσει. Δεν αργεί η μέρα που οι πνευματικά υγιείς άνθρωποι θα θεωρούνται παράφρονες και θα κλείνονται σε ιδρύματα ψυχικά πασχόντων, ενώ οι παράφρονες θα κυκλοφορούν ελεύθεροι και θα διευθύνουν τις τύχες των κρατών του κόσμου. Καθώς οι παράφρονες θα αποτελούν πλειοψηφία και πληθυσμιακά, δεν θα υπάρχει επίγνωση της τρέλας και όλα θα θεωρούνται φυσιολογικά.

Πρόκειται για τα επακόλουθα μιας προφητείας του «διάσημου Άγγλου ιατρού Φορμπλ Ουϊνολάου», την οποία πληροφορούμαστε από σχετικό δημοσίευμα στην εφημερίδα «ΑΘΗΝΑΙ» πριν από 101 χρόνια, στο φύλλο της 1ης Ιανουαρίου 1918, υπό τη στήλη «Επιστημονικά Περίεργα από τη Ζωήν και τη Φύσιν».
.


Ο Φορμπλ προλέγει πως η παραφροσύνη θα επικρατήσει ολοκληρωτικά στον κόσμο μέχρι το έτος 2212, καθώς παρατηρεί βάσει στατιστικών στοιχείων ότι πρόκειται για φαινόμενο με αυξητική πορεία.

Πιο συγκεκριμένα, κατά την έρευνά του συμπέρανε ότι «βαίνουμε ταχέως εις έναν κόσμον διανοητικώς πάσχοντα». Υποστηρίζει ότι καθώς ο πολιτισμός προχωρεί, προχωρεί επίσης η παραφροσύνη. Κατά το 1850 «υπήρχον 36.762 παράφρονες επισήμως ανεγνωρισμένοι. Σήμερον οι επισήμως ανεγνωρισμένοι παράφρονες ανέρχονται εις 135.000». Σημειώνει πως στο Λονδίνο «μεταξύ των αυτοχθόνων», η αναλογία των παραφρόνων ήταν ένας για κάθε 575 κατοίκους, ενώ πλέον στην εποχή του η αναλογία έχει φτάσει στον έναν  για κάθε 236 κατοίκους. Με δεδομένη τούτη την αυξητική τάση, ο δόκτορας Φορμπλ υπολόγισε ότι εντός 300 ετών ο κόσμος θα αριθμεί περισσότερους παράφρονες από πνευματικά υγιείς ανθρώπους.

Καλή χρονιά, λοιπόν, και να έχετε το νου σας… στην ψυχή σας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Πλατφόρμα μάχης για την επανοικειοποίηση του ρεμβασμού.