Ἐ π ύ λ λ ι ο ν

Ποίημα του George Le Nonce από το ανέκδοτο «Μαντείο» του