Ζώντας στη σκιά του τριτεξάδελφου

Μια άγνωστη συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη ως μοναχό Ανδρόνικο