Α. Τζιακομέττι: «Σε τι χρησιμεύει να κάνουμε ακόμη Τέχνη;»

Αποθησαυρίζοντας μια μοναδική συνέντευξη του Τζιακομέττι