Ο ευλογημένος αλήτης Νίκος Βέλμος

Αφιέρωμα στον φραγκελιοφόρο μαχητή Νίκο Βέλμο