10.04.24

25

24
Οδός Στουρνάρη, Πολυτεχνείο. Περιμετρώντας την ιστορία