27.09.23

25

24
Οδός Στουρνάρη, Πολυτεχνείο. Περιμετρώντας την ιστορία