24.09.23

Τι δικαιώνεις;

Οδός Στουρνάρη, Πολυτεχνείο. Περιμετρώντας την ιστορία
Πατησίων