Ινστιτούτα τέχνης, κολλεκτίβες κι αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι αποσυνθέτουν ένα νεκρό κοινό

Nα αντικαταστήσουμε τη λέξη τέχνη με τη λέξη ινστιτέχνη!