25.09.23

Ο μεγάλος μεταφυσικός, 1917

chirico metafisic
chirico bank of thessaly 1926