25.09.23

Dodwell_Parthenon_2

Ai Giannis Paliai Athinai
Felix Perin-Omont H Auguste Acropole