02.10.23

Βραχογραφία σε προϊστορικό σπήλαιο

Alberto Giacometti – The hand