Κονσέρτα αντίστασης από τους Lebenslaute

Η Ναταλί Φύτρου συνομιλεί με μια ιστορική κολεκτίβα από τη Γερμανία