25.02.24

Λαϊκή Αγορά στη Σκόδρα (Οκτώβριος ’22)

Εκδήλωση Παραδοσιακών Χορών στη Σκόδρα (Οκτώβριος ’22)
Μουσουλμανικό Νεκροταφείο στα Περίχωρα της Σκόδρας (Οκτώβριος ’22)