24.02.24

Αναγνωστήριο

Πολύ συχνά η ποιότητα της γνώσης δε συνάδει με την εκδοτική δραστηριότητα. Υπάρχουν κείμενα, άρτια γνώσεως και συγκινήσεως που αδυνατούν ή δεν επιθυμούν μια εκδοτική διέξοδο. Εκκινούμε λοιπόν μια φαινομενικά αντιδημοφιλή, όμως γεμάτη προσδοκία, στήλη με προτάσεις από διδακτορικές εργασίες προσβάσιμες στο διαδίκτυο (καθώς και άλλα ψηφιοποιημένα βιβλία/περιοδικά/αρχεία σε ελληνικές βάσεις δεδομένων). Οι επιλογές μας θα έχουν έναν καθαρά υποκειμενικό χαρακτήρα καθότι μοιάζει αδύνατο να αξιολογήσουμε ένα τόσο ευρύ και πολυδιάστατο υλικό. Ούτε και το επιθυμούμε άλλωστε. Μόνη μας φιλοδοξία είναι να κάνουμε αφενός την ακαδημαϊκή γνώση λιγότερο απρόσιτη και τον ιντερνετικό χρόνο περισσότερο αξιοποιήσιμο.