29.10.20

Απονενοημένο Σύνταγμα

Οι αυτόχειρες έχουν το λόγο | Ερευνητικό εγχείρημα του Ρομαντικού Πανεπιστημίου πάνω στο θέμα της αυτοκτονολογίας | more |