03.06.24

χρονογράφημα

Σκέψεις που σου έρχονται περπατώντας στην πόλη