26.09.21

χρονογράφημα

Σκέψεις που σου έρχονται περπατώντας στην πόλη