30.09.22

χρονογράφημα

Σκέψεις που σου έρχονται περπατώντας στην πόλη