08.06.23

χρονογράφημα

Σκέψεις που σου έρχονται περπατώντας στην πόλη