02.12.22

χρονογράφημα

Σκέψεις που σου έρχονται περπατώντας στην πόλη