05.12.23

χρονογράφημα

Σκέψεις που σου έρχονται περπατώντας στην πόλη